021-231.00.12 / 0766.604.140 birou@procontlf.ro

Oferim servicii de contabilitate, personalizate, în funcție de nevoile fiecărui client.

Pachetul oferit este compus dintr-o gamă variată de servicii formată din: contabilitate, fiscalitate și salarizare.

 • Organizarea fluxului de documente
 • Întocmirea balanței de verificare lunară
 • Verificare vector fiscal
 • Întocmirea ordinelor de plată
 • Completarea și depunerea decontului de TVA și a altor raportări și situații contabile
 • Organizarea fluxului de documente

 

 • Evidența și calculul amortizării mijloacelor fixe
 • Înregistrarea în Registrul Operatorilor Intracomunitari
 • Întocmirea și depunerea bilanțului contabil anual și semestrial
 • Stabilirea impozitelor de plată și înregistrarea în contabilitate

 

 • Înregistrarea în scopuri de TVA
 • Completarea și prelucrarea registrelor contabile.
 • Înregistrarea documentelor primare în evidența contabilă computerizată în conformitate cu principiile contabile.
 • Întocmirea declarațiilor fiscale și raportărilor semestriale(bilanț).
Share This